Vụ việc này đang dần sáng tỏ, đã xác định được người gây ra chính là gã nhân tình của người mẹ cùng với những hành động cụ thể và cơ quan chức năng cũng đang điều tra, làm rõ vai trò của người mẹ trong vụ việc này. Mong cơ quan chức năng sẽ làm rõ vi phạm cụ thể của từng người để xử lý nghiêm trước pháp luật, đồng thời thực hiện những biện pháp thiết thực để có thể ngăn cản những vụ việc đau lòng tương tự có thể xảy ra trong thời gian tới.