Tìm kiếm nhanh với google search


C.ả.n.h s.á.t thành phố Đài Bắc đã b.ắ.t g.i.ữ một người đàn ông bị c.á.o b.u.ộ.c đã gi.am g.iữ nữ giúp việc gia đình  ở tầng hầm và liên tục t.ấ.n c.ô.n.g t.ì.n.h d.ụ.c và t.h.ể x.á.c cô trong 24 giờ.

Ông An Khánh, 59 tuổi, ở Đài Bắc, bị buộc tội h.ã.m h.i.ế.p, g.i.a.m g.i.ữ người bất hợp pháp và hai t.ội h.à.n.h h.u.n.g nghiê.m tr.ọng.

C.ả.n.h s.á.t đã đến một ngôi nhà tại thành phố Đài Bắc vào sáng Thứ Năm, lúc 9 giờ sáng, vì lời k.ê.u c.ứ.u của một người phụ nữ k.h.ỏ.a t.h.â.n, 38 tuổi, bị dây thừng t.r.ó.i tay, băng dính quanh c.ổ và đ.ầ.u.

C.ả.n.h s.á.t cho hay nữ giúp việc gia đình đã b.ị h.i.ế.p d.â.m tay chân bị tr.ó.i có vết b.ầ.m trong â.m h.ộ đầy t.i.n.h d.ị.c.h của ông An Khánh đang cư trú ở trong căn hộ thành phố Đài Bắc.

Ông An Khánh đã t.r.ó.i cô lại, d.í cô bằng d.a.o dọa dẫm và h.ã.m h.i.ế.p cô. Namm công dân Đài Loan đã giam giữ cô trong căn nhà trong suốt 24 giờ, h.à.n.h h.u.n.g và h.ã.m h.i.ế.p cô nhiều lần. Cô nói với c.ả.n.h s.á.t rằng An Khánh đã ‘t.r.a t.ấ.n’ cô.

Khi nam công dân Đài Loan ông An Khánh rời nhà vào buổi tối, cô đã chạy t.r.ố.n đến nhà hàng xóm và xin giúp đỡ. Khi c.ả.n.h s.á.t đến thì An Khánh không có mặt tại đó, c.ả.n.h s.á.t tìm thấy d.a.o s.ú.n.g ở trong nhà.

C.ả.n.h s.á.t sau đó đã .ru.y b.ắ.t nam công dân Đài Loan đồng thời đưa nữ giúp việc gia đình đến cơ sở y tế gần nhất để hồi phục sức khỏe cũng như tinh thần.

Hắn đang bị g.i.a.m g.i.ữ tại Trại giam thành phố Đài Bắc và sẽ ra hầu tòa lần thứ nhất vào ngày 29/6..

Mã Giảm Giá cập nhật ngày [current_date format=’D,F, Y’]

[atcoupon type=”lazadacps”]
[atcoupon type=”lazada”]

#[email protected]

Recommended Posts