Tìm kiếm nhanh với google search


Dấu hiệu đầu tiên: Những người có ham muốn quá cao không thể kiểm soát

Là người, đừng quá sợ khan hiếm. Tin hay không thì tùy, kiếm được dù chỉ một ít tiền cũng là sự quan tâm của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Tuy nhiên, sẽ thật khổ nếu chúng ta coi hạnh phúc này là lựa chọn của mình và trở nên tham lam quá mức.

Làm người cần có những khát khao, ước mơ nhất định, đó cũng là động lực phát triển của cá nhân và xã hội. Tuy nhiên, con người không thể có quá nhiều ham muốn, nếu không kiểm soát được ham muốn thì sẽ hại mình và hại người.

Đầu càng to, mũ càng to, thuyền càng lớn, sóng càng lớn. Nếu bạn có nhiều tiền, bạn có thể có một cuộc sống tốt đẹp, nhưng bất cứ điều gì vượt quá khả năng của bạn cũng sẽ làm bạn tổn thương.

6

Dấu hiệu thứ hai: Đánh mất chính mình

Nếu chúng ta sống mà không biết tự giác thì dù gặp khó khăn gì để tồn tại. Thà làm người biết bằng lòng, tự mình biết hạnh phúc. Hãy sống với dòng chảy tự nhiên của cuộc sống và bạn sẽ hoàn thành những mong đợi trong lòng mình trong một cuộc sống đơn giản.

Đừng bao giờ nghĩ rằng bạn là trung tâm của thế giới, đừng nghĩ rằng bạn có thể thay đổi cả thế giới. Thật khó để có được hạnh phúc trong cuộc sống nếu bạn không biết chính mình.

5

Dấu hiệu thứ 3: Anh ta chôn vùi lương tâm

Khi bạn sống trên đời, bạn không thấy khó hiểu khi nhìn vào những hoàn cảnh có vẻ thuận lợi trước mắt của một số nhân vật phản diện hiện nay. Bạn thấy đấy, đằng sau sự điên rồ của lương tâm họ là quả báo cuối cùng và cũng là những gì trời đất đã chuẩn bị cho họ.

Cho nên làm người đừng bao giờ mưu tính, đừng nghĩ mình hại người mà sống giàu có, tự cho mình là tự tại là có đức. Nếu bạn làm điều gì trái với lương tâm, nhưng bạn vẫn chưa trả quả báo, bạn chỉ đang sử dụng phước đức từ đời trước, một khi bạn hết phước, bạn nhất định sẽ phải nhận lấy quả báo.


Recommended Posts