Tìm kiếm nhanh với google search


[ad_1]
#Tuoinghiuhuu #Tuoinghiuhtang #Luonghuutang #Dieuchinhtuoinghiuhuu #Bhxhvieclam

Bài viết giải đáp về các quy định mới về tuổi nghỉ hưu và đề xuất điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Theo đó, năm 2023 sẽ là năm thứ 3 thực hiện lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động và tuổi nghỉ hưu của người lao động làm việc trong điều kiện bình thường vào năm 2023 là từ đủ 60 tuổi 9 tháng đối với nam và từ đủ 56 tuổi đối với nữ. Bài viết cũng đề cập đến các trường hợp được về hưu sớm hơn 5 hoặc 10 năm và các trường hợp được nghỉ hưu muộn hơn tối đa 5 tuổi. Đồng thời, bài viết cũng đề xuất điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng, đặc biệt là đề xuất tăng thêm 12,5% và 20,8% cho các đối tượng được điều chỉnh và chưa được điều chỉnh theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Đề xuất này cũng bao gồm hỗ trợ cho những người nghỉ hưu từ trước năm 1995 có mức lương hưu, trợ cấp hàng tháng dưới 3.000.000 đồng.

Những thông tin này được giải đáp trên báo Dân Trí như sau:

Theo quy định tại Điều 169 Bộ luật Lao động 2019 và Nghị định 135/2020/NĐ-CP, tuổi nghỉ hưu của người lao động được điều chỉnh tăng theo lộ trình cho đến khi nam đủ 62 tuổi vào năm 2028 và nữ đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Năm 2023 là năm thứ 3 thực hiện lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động. Theo đó, tuổi nghỉ hưu của người lao động làm việc trong điều kiện bình thường vào năm 2023 như sau: đối với nam là từ đủ 60 tuổi 9 tháng, với nữ là từ đủ 56 tuổi.

Đây là độ tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường, vẫn có trường hợp người lao động được về hưu sớm hơn 5 năm, thậm chí là 10 năm. Với người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn đến 5 tuổi.

11

Như vậy, căn cứ theo quy định của pháp luật, lao động nam sinh từ tháng 7/1962 đến tháng 3/1963, lao động nữ sinh từ tháng 5/1967 đến tháng 12/1967 làm việc trong điều kiện bình thường sẽ đủ tuổi nghỉ hưu vào năm 2023.

Cũng trong năm nay, trường hợp nghỉ hưu sớm hơn 5 tuổi là lao động nam sinh từ tháng 7/1967 đến tháng 3/1968, lao động nữ sinh từ tháng 5/1972 đến tháng 12/1972.

Với trường hợp nghỉ hưu sớm hơn 10 tuổi được tính, lao động nam sinh từ tháng 7/1972 đến tháng 3/1973, lao động nữ sinh từ tháng 5/1977 đến tháng 12/1977.

Bên cạnh đó, lao động nam sinh từ  tháng 7/1957 đến tháng 3/1968 trở về trước, lao động nữ sinh từ tháng 5/1962 đến tháng 12/1962 trở về trước sẽ thuộc diện được nghỉ hưu muộn hơn tối đa 5 tuổi.

Cùng với tăng tuổi nghỉ hưu, năm 2023, lương hưu sẽ tăng thêm, bắt đầu từ ngày 1/7. Hiện, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

Theo đó, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất tăng thêm 12,5% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6/2023 đối với các đối tượng đã được điều chỉnh theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP ngày 7/12/2022 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

Bên cạnh đó, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất tăng thêm 20,8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2023 đối với các đối tượng chưa được điều chỉnh theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP.

Bộ này cũng đề xuất hỗ trợ thêm đối với những người nghỉ hưu từ trước năm 1995 có mức lương hưu, trợ cấp hàng tháng dưới 3.000.000 đồng.

Cụ thể, theo dự thảo, người có mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp hằng tháng sau khi điều chỉnh theo quy định trên thấp hơn 3.000.000 đồng/tháng thì mức điều chỉnh cụ thể như sau: Tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức lương hưu, trợ cấp hằng tháng từ 2.700.000 đồng/người/tháng trở xuống; tăng lên bằng 3.000.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức lương hưu, trợ cấp hằng tháng từ 2.700.000 đồng/người/tháng đến dưới 3.000.000 đồng/người/tháng.


Nghỉ hưu là một điểm sáng trong sự nghiệp lao động của mỗi người và đây cũng là một chủ đề được quan tâm đặc biệt trong thời gian gần đây. Với thông tin được công bố trên báo Dân Trí, chúng ta đã biết rõ về quy định và lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động, đặc biệt là trong năm 2023. Tuy nhiên, việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu cũng đồng nghĩa với việc lượng tiền lương hưu sẽ tăng thêm. Hai thông tin này làm các bạn đang đi làm hoặc chuẩn bị nghỉ hưu phải quan tâm. Để tiện cho việc tra cứu, chúng ta có thể sử dụng các từ khoá như: Tuổi nghỉ hưu, Lương hưu, Quy định lao động, Tăng tuổi nghỉ hưu, để tìm kiếm các thông tin liên quan trên các công cụ tìm kiếm. Hãy đọc kỹ và cập nhật những thông tin mới nhất để chuẩn bị cho tuổi già trong tương lai.
[ad_2]

Recommended Posts