Hướng dẫn  sử dụng mã giảm giá: Chọn Sàn thương mại , Mã giảm giá, khuyến mãi mới nhất sẽ được tải xuống. Lựa chọn mã giảm giá phù hợp và bấm vào nút lấy mã. Mã sẽ được tự động copy và dẫn đến trang mua sắm chính thức.