Tìm kiếm nhanh với google search


Người lao động đã đóng đủ 20 năm Bảo hiểm xã hội (ASXH) và đang chờ đến tuổi nghỉ hưu sẽ được hưởng một số quyền lợi liệt kê dưới đây.

1. Hỗ trợ thất nghiệp

dong-bao-hiem-20-nam-cho-nghi-huu-1

Điều 49 Luật Việc làm 2013 quy định người lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động thì được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Tuy nhiên, người lao động phải nộp hồ sơ hưởng trợ cấp trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động. Nếu nhân viên không gửi yêu cầu trong thời gian này, quy định này sẽ hết hiệu lực.

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tháng = 60% * Mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp

Trong đó thời gian hỗ trợ được tính đến thời điểm người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Đặc biệt:

– Khi đóng đủ từ 12 – 36 tháng BHTN, người lao động được hỗ trợ 3 tháng.

– Nếu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp dài hơn thì cứ 12 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, người lao động được trợ cấp thêm một tháng.

Thời gian hưởng TCTN tối đa là 12 tháng.

2. Trợ cấp thôi việc

dong-bao-hiem-20-nam-cho-nghi-huu-3

Khoản § 46 của Bộ luật Lao động từ năm 2019 quy định nếu người lao động đã làm việc thường xuyên cho người sử dụng lao động từ đủ 12 tháng trở lên thì người lao động có cơ hội được nhận trợ cấp thôi việc.

Trợ cấp thôi việc = 0,5 x Số năm làm việc để tính trợ cấp thôi việc x Tiền lương bình quân của 6 tháng liền kề theo hợp đồng trước khi nghỉ việc

Trong đó: Thời gian tính trợ cấp thôi việc = Tổng thời gian làm việc thực tế – Thời gian đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) – Thời gian làm việc đã hưởng trợ cấp thôi việc, mất việc làm.

3. Lương hưu hàng tháng khi đủ tuổi thành niên

dong-bao-hiem-20-nam-cho-nghi-huu-4

Khi đủ tuổi nghỉ hưu, người lao động có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu hàng tháng. Theo Điều 56 Luật BHXH 2015, lương hưu của người lao động được tính theo công thức sau:

Lương hưu tháng = mức sử dụng x Mức lương bình quân/thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội

Trong đó lao động nữ hưởng 55%, nam 45%.

Nếu đóng đủ và trên 20 năm, cứ thêm mỗi năm người lao động được nhận thêm 2% lương hưu. Mức hưởng tối đa cho cả nam và nữ là 75%.

Hiện nay, tuổi nghỉ hưu được điều chỉnh dần dần khiến một số NLĐ nản lòng và quyết định chấm dứt đóng bảo hiểm ngay. Sau 12 tháng nghỉ việc, nếu người lao động không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc và có nguyện vọng nhận BHXH một lần thì sẽ được giải quyết quyền lợi nên nhiều người đã nộp hồ sơ hưởng BHXH một lần vì lý do này. đối với nhu cầu tài chính trước mắt, số lượng người hưởng có xu hướng tăng dần qua các năm, giai đoạn 2017-2021, bình quân mỗi năm có khoảng 700.000 người hưởng BHXH một lần, tương ứng với số lao động mới tăng hàng năm và hưởng BHXH một lần sẽ hạn chế khả năng nhận lương hưu hàng tháng khi hết tuổi lao động.

Trước thực trạng này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đối với 11 nhóm chính sách cải cách bảo hiểm, dự kiến ​​trình Quốc hội vào năm 2023. Trong các nhóm này, thời gian tới thời gian đóng BHXH sẽ giảm dần, cụ thể giảm dần xuống 15 năm và có thể tiến tới 10 năm trên tinh thần đóng nhiều hưởng nhiều, đóng ít hưởng ít.


Recommended Posts