Tìm kiếm nhanh với google search


Việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực đường bộ được quy định tại Quy định số 100 của Chính phủ ban hành năm 2019. Quy định này không quy định các lỗi liên quan đến bật, không bật mà chỉ quy định chung cho lỗi không có tín hiệu báo trước.

Theo đó, Nghị định 100/2019 được sửa đổi bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP quy định lỗi liên quan đến chuyển hướng, chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước như sau:

dành cho xe máy

Trống

– Phạt tiền 100.000 – 200.000 đồng đối với lỗi chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước (điểm i khoản 1 Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP).

– Phạt 400.000 – 600.000 đồng đối với lỗi chuyển hướng không giảm tốc độ hoặc không có tín hiệu báo hướng rẽ; điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo cấm xe đang điều khiển rẽ trái và cấm rẽ phải (điểm a khoản 3 § 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP) .

cho ô tô

Xinhan-nhung-khong-re-co-bi-phat-khong-02

– Phạt tiền 400.000 – 600.000 đồng đối với lỗi chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước (điểm a khoản 2 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP).

– Phạt 800.000 – 1 triệu đồng đối với lỗi chuyển hướng không có xi nhan (điểm c khoản 3 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP).

– Phạt tiền 04 triệu đồng – 06 triệu đồng và tước giấy phép lái xe từ 01 – 03 tháng đối với lỗi chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước khi điều khiển xe trên đường cao tốc.

Máy kéo, xe máy chuyên dùng

Phạt tiền 800.000 – 1 triệu đồng đối với lỗi chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước khi điều khiển xe trên đường cao tốc (điểm d khoản 4 và điểm a khoản 10 Điều 7 Nghị định 100/2019/NĐ-CP).

Đối chiếu với quy định trên, việc bật tín hiệu báo trước mà không chuyển hướng đi hoặc bật tín hiệu báo trước mà không chuyển hướng đi không phải là lỗi. Nghị định 100 chỉ quy định lỗi chuyển hướng, chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước (đèn nháy).

Pháp lệnh 100 vẫn chưa xác định số tiền phạt đối với tín hiệu rẽ không tốt. Tuy nhiên, Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định khi chuyển hướng, người điều khiển phương tiện phải giảm tốc độ và có tín hiệu báo hướng rẽ.

Vì vậy, việc rẽ trái nhưng rẽ phải hoặc ngược lại không có tác dụng dự đoán hướng rẽ và có thể gây nguy hiểm cho các phương tiện đi sau. Vì vậy, lỗi xi nhan không đúng hướng vẫn có thể bị xử phạt như trường hợp rẽ không báo trước.


Recommended Posts