Tìm kiếm nhanh với google search


Năm 2023, lương cơ sở tăng, lương hưu và mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) là những thay đổi chính sách rất đáng quan tâm liên quan đến quyền lợi mà NLĐ cần biết.

1. Lương cơ bản tăng 310.000 đồng/tháng

Để tháo gỡ khó khăn cho công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, theo đề án của Chính phủ vào tháng 11 năm 2022, khóa XV. Nghị quyết 69/2022/QH15 của Quốc hội chính thức tăng lương cơ sở từ 1/7. 2023 thêm 20,8%. Lần điều chỉnh tăng lương cơ sở gần nhất là vào ngày 1/7/2019.

tang-luong-2023

Như vậy, trong nửa đầu năm 2023, lương cơ sở sẽ tiếp tục được áp dụng với mức 1,49 triệu đồng/tháng. Từ 1/7/2023, mức lương cơ sở chính thức mới sẽ tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng (tức tăng 310.000 đồng/tháng).

Theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, lương của công chức được tính theo công thức: lương = lương cơ sở x hệ số lương.

Ví dụ, công chức loại A1 có hệ số lương khởi điểm là 2,34. Nếu tính theo mức lương cơ sở hiện hành là 1,49 triệu đồng thì tiền lương nhận được là 3,486 triệu đồng/tháng. Tính mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng từ ngày 1/7/2023, mức lương có thể lên tới 4,212 triệu đồng/tháng.

Do đó, khi tính theo mức lương cơ sở mới, dự kiến ​​thu nhập của cán bộ công chức sẽ tăng lên 725.400 đồng/tháng trong trường hợp này.

Ngoài ra, sau khi điều chỉnh mức tăng lương cơ sở căn cứ tình hình kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023 và giai đoạn 2023 – 2025, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện. khẩn trương trình Chính phủ, Quốc hội về tổng thể cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27.

2. Tăng lương hưu thêm 12,5%

Cùng với việc tăng lương cơ sở, Quốc hội cũng quyết định tăng lương hưu từ ngày 1/7/2023. Mức tăng 12,5% lương hưu đối với người do ngân sách nhà nước bảo đảm và hỗ trợ thêm đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức lương thấp. mức độ thưởng thức.

tang-luong-2023-1

Trái với quy định của pháp luật hiện hành, người lao động bắt đầu tham gia BHXH từ ngày 1/1/2016, mức tiền lương được điều chỉnh căn cứ vào chỉ số giá tiêu dùng của từng thời kỳ theo quy định của Nhà nước.

Đối với nhóm lao động tham gia BHXH trước ngày 01/01/2016, mức lương hưu được hưởng phụ thuộc vào mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng chế độ hưu trí, tức là nếu mức lương cơ sở tăng thì mức lương hưu được hưởng sẽ cũng tăng lên. tăng từ 1/7/2023.

Đối với nhóm lao động tham gia BHXH trước ngày 1-1-2016, mức hưởng lương hưu phụ thuộc vào mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng chế độ hưu trí. Trong trường hợp lương cơ sở tăng thì mức hưởng lương hưu cũng sẽ tăng theo.

3. Gia tăng nhiều quyền lợi an sinh xã hội

tang-luong-2023-3

Việc tăng lương cơ sở vào năm 2023 không chỉ giúp tăng đáng kể thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức mà còn làm tăng mức hưởng bảo hiểm xã hội. Theo quy định của Luật An sinh xã hội 2014, có nhiều khoản trợ cấp được tính trên mức lương cơ bản. Khi lương cơ sở thay đổi thì các khoản phụ cấp cũng thay đổi theo, cụ thể như sau:

+ Trợ cấp một lần khi lao động nữ sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 6 tháng tuổi tăng từ 2,98 triệu đồng lên 3,6 triệu đồng/con.

+ Mức trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau cũng tăng từ 447.000 đồng/ngày lên 540.000 đồng/ngày.

+ Mai táng phí nhận một lần tăng từ 14,9 triệu đồng lên 18 triệu đồng.

+ Mức trợ cấp tuất hàng tháng đối với thân nhân không có người trực tiếp giám hộ tăng từ 1,043 triệu đồng/tháng lên 1,26 triệu đồng/tháng. Trường hợp còn lại, mức trợ cấp tuất hằng tháng tăng từ 745.000 đồng/tháng lên 900.000 đồng/tháng.

+ Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30% thì được trợ cấp một lần. Theo mức tăng lương cơ sở, người lao động bị suy giảm 5% khả năng lao động sẽ được tăng mức trợ cấp từ 7,45 triệu đồng lên 9 triệu đồng. Sau đó, cứ giảm thêm 1%, bạn sẽ được giảm thêm 900.000 VNĐ (hiện tại là 745.000 VNĐ).

+ Người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp suy giảm 31% khả năng lao động được tăng mức trợ cấp hàng tháng từ 447.000 đồng/tháng lên 540.000 đồng/tháng. Sau đó cứ giảm 1% sẽ được cộng thêm 36.000đ/tháng (hiện tại là 29.800đ).

+ Trường hợp suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên thì được hưởng trợ cấp phục vụ hàng tháng nếu có một trong các bệnh lý sau: liệt cột sống; mù hai mắt; cụt chi, liệt hai chi; bị bệnh tâm thần. Nếu lương cơ sở tăng thì phụ cấp phục vụ tăng từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,8 triệu đồng/tháng.

+ Theo Luật An toàn và Sức khỏe 2015, người lao động chết do tai nạn lao động hoặc bệnh tật sẽ được nhận trợ cấp một lần. Nếu tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng thì khoản trợ cấp này cũng tăng từ 53,64 triệu đồng lên 64,8 triệu đồng.

+ Cũng theo Luật An toàn vệ sinh lao động, sau khi điều trị ổn định thương tật do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà trong 30 ngày đầu sức khỏe không phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức. , phục hồi sức khỏe. Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi điều trị thương tật, bệnh tật tăng từ 447.000 đồng/ngày lên 540.000 đồng/ngày.

https://thanhnien.vn/nhung-ai-se-duoc-tang-luong-tien-tro-cap-bhxh-tong-nam-2023-1851537431.htm

Ai sẽ được tăng lương và tăng trợ cấp An sinh xã hội vào năm 2023?

Năm 2023, lương cơ sở tăng, lương hưu và mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) là những thay đổi chính sách rất đáng quan tâm liên quan đến quyền lợi mà NLĐ cần biết.

1. Lương cơ bản tăng 310.000 đồng/tháng

Để tháo gỡ khó khăn cho công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, theo đề án của Chính phủ vào tháng 11 năm 2022, khóa XV. Nghị quyết 69/2022/QH15 của Quốc hội chính thức tăng lương cơ sở từ 1/7. 2023 thêm 20,8%. Lần điều chỉnh tăng lương cơ sở gần nhất là vào ngày 1/7/2019.

Như vậy, trong nửa đầu năm 2023, lương cơ sở sẽ tiếp tục được áp dụng với mức 1,49 triệu đồng/tháng. Từ 1/7/2023, mức lương cơ sở chính thức mới sẽ tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng (tức tăng 310.000 đồng/tháng).

Theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, lương của công chức được tính theo công thức: lương = lương cơ sở x hệ số lương.

Ví dụ, công chức loại A1 có hệ số lương khởi điểm là 2,34. Nếu tính theo mức lương cơ sở hiện hành là 1,49 triệu đồng thì tiền lương nhận được là 3,486 triệu đồng/tháng. Tính mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng từ ngày 1/7/2023, mức lương có thể lên tới 4,212 triệu đồng/tháng.

Do đó, khi tính theo mức lương cơ sở mới, dự kiến ​​thu nhập của cán bộ công chức sẽ tăng lên 725.400 đồng/tháng trong trường hợp này.

Ngoài ra, sau khi điều chỉnh mức tăng lương cơ sở căn cứ tình hình kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023 và giai đoạn 2023 – 2025, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan. khẩn trương trình Chính phủ, Quốc hội về tổng thể cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27.

2. Tăng lương hưu thêm 12,5%

Cùng với việc tăng lương cơ sở, Quốc hội cũng quyết định tăng lương hưu từ ngày 1/7/2023. Mức tăng 12,5% lương hưu đối với người do ngân sách nhà nước bảo đảm và hỗ trợ thêm đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức lương thấp. mức độ thưởng thức.

Trái với quy định của pháp luật hiện hành, người lao động bắt đầu tham gia BHXH từ ngày 1/1/2016, mức tiền lương được điều chỉnh căn cứ vào chỉ số giá tiêu dùng của từng thời kỳ theo quy định của Nhà nước.

Đối với nhóm lao động tham gia BHXH trước ngày 01/01/2016, mức lương hưu được hưởng phụ thuộc vào mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng chế độ hưu trí, tức là nếu mức lương cơ sở tăng thì mức lương hưu được hưởng sẽ cũng tăng lên. tăng từ 1/7/2023.

Đối với nhóm lao động tham gia BHXH trước ngày 1-1-2016, mức hưởng lương hưu phụ thuộc vào mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng chế độ hưu trí. Trong trường hợp lương cơ sở tăng thì mức hưởng lương hưu cũng sẽ tăng theo.

3. Gia tăng nhiều quyền lợi an sinh xã hội

Việc tăng lương cơ sở vào năm 2023 không chỉ giúp tăng đáng kể thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức mà còn làm tăng mức hưởng bảo hiểm xã hội. Theo quy định của Luật An sinh xã hội 2014, có nhiều khoản trợ cấp được tính trên mức lương cơ bản. Khi lương cơ sở thay đổi thì các khoản phụ cấp cũng thay đổi theo, cụ thể như sau:

+ Trợ cấp một lần khi lao động nữ sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 6 tháng tuổi tăng từ 2,98 triệu đồng lên 3,6 triệu đồng/con.

+ Mức trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau cũng tăng từ 447.000 đồng/ngày lên 540.000 đồng/ngày.

+ Mai táng phí nhận 1 lần tăng từ 14,9 triệu đồng lên 18 triệu đồng.

+ Mức trợ cấp hàng tháng đối với thân nhân sống không có người trực tiếp nuôi dưỡng tăng từ 1,043 triệu đồng/tháng lên 1,26 triệu đồng/tháng. Trường hợp còn lại, mức trợ cấp tuất hằng tháng tăng từ 745.000 đồng/tháng lên 900.000 đồng/tháng.

+ Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30% thì được hưởng trợ cấp một lần. Theo mức tăng lương cơ sở, người lao động bị suy giảm 5% khả năng lao động sẽ được tăng mức trợ cấp từ 7,45 triệu đồng lên 9 triệu đồng. Sau đó, cứ giảm thêm 1%, bạn sẽ được giảm thêm 900.000 VNĐ (hiện tại là 745.000 VNĐ).

+ Người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp suy giảm 31% khả năng lao động được tăng mức trợ cấp hàng tháng từ 447.000 đồng/tháng lên 540.000 đồng/tháng. Sau đó cứ giảm 1% sẽ được cộng thêm 36.000đ/tháng (hiện tại là 29.800đ).

+ Trường hợp suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên thì được hưởng trợ cấp phục vụ hàng tháng nếu có một trong các bệnh lý sau: liệt cột sống; mù hai mắt; cụt chi, liệt hai chi; bị bệnh tâm thần. Nếu lương cơ sở tăng thì phụ cấp phục vụ tăng từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,8 triệu đồng/tháng.

+ Theo quy định của Luật An toàn vệ sinh lao động 2015, trường hợp người lao động bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì thân nhân sẽ được trợ cấp một lần. Nếu tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng thì khoản trợ cấp này cũng tăng từ 53,64 triệu đồng lên 64,8 triệu đồng.

+ Cũng theo Luật An toàn vệ sinh lao động, sau khi điều trị ổn định thương tật do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà trong 30 ngày đầu sức khỏe không phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức. , phục hồi sức khỏe. Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi điều trị thương tật, bệnh tật tăng từ 447.000 đồng/ngày lên 540.000 đồng/ngày.


Recommended Posts