Tìm kiếm nhanh với google search


Sổ đỏ – quyền sử dụng đất là tài sản có giá trị cao đối với người dân nên khi mua bán, người dân cần nắm vững pháp luật để không bị kẻ gian lợi dụng, mất tiền oan. Theo quy định của pháp luật đất đai, dưới đây là những trường hợp không được sang tên sổ đỏ người dân nên nắm.

Theo Khoản 1 Điều 191 Luật Đất đai ban hành năm 2013 quy định rất rõ ràng về các trường hợp không được sang tên sổ đỏ.

Điều kiện sang tên sổ đỏ

Để được vào sổ đỏ, cá nhân, hộ gia đình phải đáp ứng các điều kiện quy định tại điều 188 Luật đất đai 2013 như sau:

– Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 186 và trường hợp thừa kế quy định tại Khoản 1 Điều 168 Luật đất đai 2013.

so-do_0305235539

Trường hợp 1: Đất không tranh chấp.

Trường hợp 2: Quyền sử dụng đất không bị cưỡng chế để bảo đảm thi hành quyết định.

Trường hợp 3: Trong thời hạn sử dụng đất.

Ngoài ra, dưới đây là 4 trường hợp không được sang tên sổ đỏ, sổ hồng

Trường hợp 1: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được chuyển, nhận tặng, cho. đối với quyền sử dụng đất đối với trường hợp pháp luật không cho phép chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất.

Trường hợp thứ hai: Tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của hộ gia đình, cá nhân trừ trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định. quy hoạch, kế hoạch sử dụng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Trường không được đổi tên thành

Trường hợp thứ ba: Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa.

Trường hợp thứ tư: Hộ gia đình, thể nhân không được chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong lâm phần rừng phòng hộ, phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái. rừng trừ trường hợp sống trong các khu rừng phòng hộ, rừng đặc dụng này.

vậy hay lam đi

Chi phí sang tên sổ đỏ bao nhiêu?

Căn cứ Thông tư 111/2013/TT-BTC và Nghị định 140/2016/NĐ-CP; Thông tư 85/2019/TT-TBC, khi chuyển nhượng, tặng cho bất động sản các bên phải nộp thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ, phí thẩm định hồ sơ theo quy định.

Trong đó thuế TNCN phải nộp = 2% x giá chuyển nhượng. Lệ phí trước bạ = 0,5% x giá chuyển nhượng. Riêng phí thẩm định hồ sơ do UBND cấp tỉnh quy định, mức xét chọn có sự khác nhau giữa các tỉnh, thành phố.


Recommended Posts