🤰Bầu bao nhiêu THÁNG, giảm bấy nhiêu TIỀN


11/11/2022

🛍️Bầu 9 tháng giảm 9%, 8 tháng giảm 8%,… cho hoá đơn từ 3 triệu
💸Áp dụng đồng thời ưu đãi giảm đến 50% đồ đi sinh
⏰Từ 1-27/11: X2 ưu đãi cho MẸ BẦU. Ghé Con Cưng gần nhất ngay!

🛍️Bầu 9 tháng giảm 9%, 8 tháng giảm 8%,… cho hoá đơn từ 3 triệu
💸Áp dụng đồng thời ưu đãi giảm đến 50% đồ đi sinh
⏰Từ 1-27/11: X2 ưu đãi cho MẸ BẦU. Ghé Con Cưng gần nhất ngay!

(Feed generated with FetchRSS)

Nguon https://ift.tt/mbDxWTN
Ghi theoConcung.com
#km1@bl

Recommended Posts